Στοιχεία επικοινωνίας:

"Παναγιώτης Βασιλόπουλος"

Κεντρικό: Ασπρόχωμα, Καλαμάτα

Τηλ. 27210 69496

Fax: 27210 69798

Μονάδα Μεγαλόπολης

Τηλ. 27910 25525